Vedklyv

En vedklyv gör just vad den heter. När du hugger ved på traditionellt vis med klyvyxa krävs en betydligt större arbetsinsats och ofta mer tid än om du låter en maskin göra jobbet. Dessutom är det billigare att klyva själv än att köpa färdigkluven ved. Vedklyven fungerar på så vis att en kolv med en tryckplatta i änden pressas i riktning mot en kil som sitter på andra sidan. Kilen kallas för kniv. Du placerar trästycket mellan tryckplattan och kniven, och maskinen klyver sedan stycket i flera delar med ren kraft. Det vanliga är att kniven ser ut precis som en kil, och stycket klyvs då i två bitar. Därefter upprepas proceduren tills dess att vedkubbarna uppnått en lagom storlek.

Produkter

Handla

Information

Läs våra recensioner