Snöslungor

En snöslunga är ett motordrivet redskap för snöröjning. Snöslungan samlar upp snö från marken och kastar ut (slungar) snön genom luften till en annan plats eller till en lastbärare för vidaretransport.

De flesta snöslungor – även modeller för hemmabruk – är självgående. Slungans förare går bakom maskinen.

Den vanligaste konstruktionslösningen är den kraftigare tvåstegsslungan. Det första steget består av att en eller flera snöskruvar luckrar upp och samlar ihop snön från marken. I nästa steg accelereras snön av en impeller till tillräcklig fart för att lämna snöslungan genom utkastaren och landa lagom långt bort. Mycket enkla snöslungor kan konstrueras som en enstegsslunga genom att snöskruven ger den uppsamlade snön tillräcklig fart för att slungas ut genom utkastaren. Sedan har CubCadet utvecklat ett unikt tre stegssystem.

Produkter

Handla

Information

Läs våra recensioner